donderdag 21 juli 2011

Uiteenvallen Joegoslavië

                                                                                                                                                                                         

De geschiedenis van de Joegoslavische burgeroorlog was geschreven door de agressors,de NAVO!

Voor de lezers die de gebeurtenissen vergeten zijn hierbij nogmaals: De Grondwet van Joegoslavie: Het grondgebied van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavie is integraal en bestaat uit het grondgebied van de socialistische republieken. De grenzen van de Socialistische Federale Republiek van Joegoslavie niet kan worden gewijzigd zonder de instemming van alle socialistische republieken en autonome gebieden.Dit was alleen mogelijk door middel van de toestemming van alle.. Iedereen die separatisten steunt deugt, en de accoorden van Helsinki uit 1975, niet. Stel je voor dat iemand hier de Friezen, de Limburgers wil helpen afscheiden...Elke andere Joegoslavische leider zou hetzelfde hebben gedaan" (Raymond Detrez, Parijs/Gent, april 1999).                                                                                                                                                                                                              Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen. Na de Duitse hereniging en de val van de Sovjet-Unie ging Berlijn weer de expansionistische toer op – zowel economisch als politiek - en wist het de beperkingen op zijn militaire macht, een gevolg van de nederlaag in de Tweede Wereldoorlog, op te heffen. De Balkan, die het ook een toegang tot de Adriatische Zee verschaft, behoort tot de traditionele Duitse invloedssfeer. En met Joegoslavië had Berlijn, ook omwille van de vernedering in de Tweede Wereldoorlog, nog een rekening te vereffenen.Fascistische organisaties die 45 jaar geen rol konden spelen, stonden plotseling vooraan in de rij om voor de, door het Westen zo begeerde, onafhankelijkheid te mogen vechten. De broedermoord kon beginnen.In Joegoslavië richtten Washington, Londen en Berlijn terroristische, separatistische en racistische bewegingen en legers op. Deze werden gefinancierd door mantel-organisaties en georganiseerde misdaad.Maar de aanvallers zijn de Kroatische fascisten (de Oestachi) van Tudjman, die al in 1988 in het geheim met kanselier Kohl afspraken heeft gemaakt over het toekomstige Kroatië. De verdedigers waren de wettig gekozen regeringen en het leger. Zij wilden Joegoslavië  redden.De schuld van het vele bloedvergieten dat volgde lag bij mensen als Bush-senior, Kohl, Genscher en Van den Broek, de moslimnationalist Izetbegovic in Bosnië-Herzegovina en de fascist Tudjman in Kroatië.Lord Carrington:als men zich beperkt tot de oorsprong van de oorlog, dan zijn het de Kroaten die het vuur aan de lont gestoken hebben door een grondwet uit te vaardigen die geen rekening hield met het standpunt van de Serviërs uit Kroatië...Washington financierde en bewapende moslimgroepen sinds 1992 om Joegoslavië uiteen te doen vallen. Sinds 1992 vechten terroristen die banden hebben met Bin Laden in Bosnië om mee te helpen Joegoslavië uit elkaar te doen spatten.Hetzelfde gebeurt in Kosovo en Metohija .In Kosovo en Metohija bouwden Washington en Berlijn het terroristische UCK op met drugshandelaren, bandieten en racisten.Evenmin was het een geheim dat het UCK zich schuldig maakte aan allerlei maffiapraktijken. Ook daar werden de ogen voor gesloten. Tot in heel Europa toe. Daar werd in de aanloop naar de oorlog de handel in drugs en vrouwen, afpersing enz. door Albanezen de vingers gezien omdat de opbrengst zou dienen voor de strijd tegen Servië. Na de oorlog kwam daar weinig of geen verandering in: het UCK is immers een vriend. Een vriend die nog nuttig was om de strijd tegen het regime van Milosevic voort te zetten.Wat deden de NAVO-machten nadat ze de garantie gegeven hadden voor de territoriale integriteit van de Federale Republiek Joegoslavië, zoals neergelegd in resolutie 1244 van de Veiligheidsraad, en nadat ze hadden ingestemd met ontwapening en ontbinding van het terroristische UCK? Ze gingen door met het opleiden van de terroristen, ondersteunden hen en gaven hen de officiële status van 'Kosovo-beschermingsleger'. De NAVO steunde hen, toen ze 350.000 Serviërs en andere niet-Albanezen uit hun vaderland in Kosovo en Metohija verdreven,de grootste genocide in Europa sinds de WO2.Prachtig geformuleerde, huichelachtige argumenten als ‘de strijd voor democratie en mensenrechten’ passen perfect in de ‘duivelse leugendoctrine’ waarin de waarheid op zijn kop staat. Een pure aanvalsoorlog wordt dan een ‘vredestichtende maatregel’, volkerenmoord dient de ‘mensenrechten’ te waarborgen en het onrechtmatig arresteren of vermoorden van staatslieden van soevereine staten heet dan ‘democratisering’. Het obstakel Joegoslavië was uit de weg geruimd en grens van de invloedssfeer van de Verenigde Staten en de Europese Unie verschoof naar de voormalige lidstaten van de Sovjet-Unie.Wie is de volgende ?
 http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm                                                    http://globalresearch.ca/articles/DCH109A.html                                                             http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=8168                                            http://www.wsws.org/articles/1999/apr1999/kla-a10.shtm                          http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2715133/posts                         l                                                                                                    Zie video

Gestolen Kosovo: Documentaire-videoclip op de foto:                                                         See video
Weight of Chains: Preview of New Film on Breakup of Yugoslavia-videoclip op de foto:                  In gestolen Servische Kosovo en Metochia/echte naam van provintie/ heeft de NAVO- de controle over twee grensposten bij de grens met Servie overgenomen. Die waren de afgelopen dagen het toneel van rellen tussen Kosovaarse Albanezen en Kosovaarse Serviërs.                                                                                                      Kosovska Mitrovica

 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten