vrijdag 10 juni 2011

Srebrenica Mythe

Mladic deelt drinken uit aan moslimvrouwen in Potocari, op 13 juli 1995. Mladic verdient respect dat hij itt de moslim troepen de Bosnische vrouwen en kinderen spaarde,in vrijheid,terwijl de Servische kinderen, vrouwen  rond Srebrenica werden gedood/1300!!/ door monster Naser Oric en jihadstrijders.Raar,maar oorlogsmisdadigers doen  niet zulke dingen,toch?.Mladic was geen gek, geen psychopaat; hij was de generaal, hij moest op dat moment een besluit nemen, en deed dat. Een keihard rationeel besluit.Deze actie heeft tot doel terroristen uit te schakelen en is niet gericht tegen burgers of VN-troepen, schreef Mladic tijdens de aanval op Srebrenica aan de Britse commandant Rupert Smith.Mladic zou gezegd hebben dat "wat er ook gebeurd is in Srebrenica, hij er niets mee te maken had. Hij heeft zoveel vrouwen, kinderen en soldaten gered.Dat meldt de BBC/28-05-2011. Wraak van de Servische dorpelingen en ook van paramilitairen?HET ICTY HEEFT NOOIT  EEN ONDERZOEK GEDAAN,HOE EN WANNEER ZIJN DE SLACHTOFFERS OMGEKOMEN !!? 
Op deze foto is mooi om te zien: volwassen mannen en niet alleen vrouwen en kinderen.Waarom ze werden niet gedood?Servische soldaten, de meesten afkomstig uit de streek zelf, hadden bij hun inval in juli lijsten bij zich met honderden namen van moslims die van oorlogsmisdaden werden verdacht. Arrestaties van moslimmannen hadden in elk geval voor een deel een selectief karakter.'De Serviërs kenden de mannen', volgens een Nederlandse chauffeur. 'Ze hadden hele lijsten bij zich en foto's. Ze werden er zo uitgepikt. Nu wordt het verteld alsof de inval zonder enige reden is gedaan en alleen maar om onschuldige burgers te vermoorden.Vindt u het niet uiterst merkwaardig dat er meteen, nadrukkelijk en voortdurend na de val van Srebenica via alle media over 8000 tot 10000  moslims werd geëxecuteerd  gesproken terwijl dat nu nog steeds niet bewezen is? Heeft iemand bewijs dat de Serviërs in Srebrenica 8000 moslims geëxecuteerd ?Ik denk van niet!!Ik heb nog steeds, na 15 jaar het bewijs niet gezien!Wat er gebeurde in Srebrenica is eenvoudig: de moslims vielen de Serviërs aan, zodat de Serviërs hen doodschoten. Veel stierven in de strijd en sommige werden geëxecuteerd......................................................................

DE 'GENOCIDE VAN SREBRENICA'; EEN TOTEM VOOR DE NIEUWE WERELD ORDE!

  Zoals in elke oorlog is het eerste slachtoffer de vrije pers, met overheidspropaganda vermomd als nieuwsfeiten.Karadzic :hoe kunnen ze mij als een oorlogsmisdadiger etiketteren? Voor welke misdaad? Voor het beschermen van mijn volk?Wat is daar fout aan?In elke oorlog vallen onschuldige slachtoffers. Maar als we daarvan moeten uitgaan, dan kan een land zichzelf nimmer meer verdedigen.In Bosnie vocht iedereen tegen en met elkaar, de Serviers tegen de moslims en Kroaten, en met Kroaten tegen moslims en met moslim tegen Kroaten, en omgekeerd geldt dit ook voor de Kroaten en de moslims. En de moslims vochten ook nog eens tegen elkaar (Cazinska-Krajina versus Sarajevo).Begrijpt iedereen het nog? Dat maakt Karadzic natuurlijk niet tot een onschuldig man. Wie is er wel onschuldig tijdens een oorlog?Maar,in Neurenberg werd niemand veroordeeld voor het bombardement op Dresden!!? Heeft de iemand ooit de Islam-declaratie van Izetbegovic gelezen? Hierin pleitte hij voor de vestiging van een fundamentalistische moslimstaat in Bosnië.En het hele conflict in Bosnie had voorkomen kunnen worden als Sarajevo niet de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Iedereen wist dat dat zou leiden tot een burgeroorlog. Voor wie vochten jihad strijders in Bosnie? Tussen 1992 en 1995 werden ongeveer 1300 Servische burgers[ook kinderen, vrouwen, ouderen]afgeslacht met ijzeren staven, bijlen, messen, voorhamers, vlammenwerpers, veel onthoofdingen  rond Srebrenica door islamitische troepen in Srebrenica, en dit was de voorloper van de beruchte juli 1995 Servische offensief tegen die stad. Hier heb ik gewoon geen woorden meer voor, zulke monsters!.En ja ik weet niet hoe jij reageert als je tegenover de moordenaars van je broertjes en zusjes en moeder staat?Mordenaars van Servische kinderen, vrouwen, oude mensen  rond Srebrenica zijn nooit schlahtovers!!!.Oog om oog, tand om tand! Zonder Naser Oric,Alija Izetbegovic en jihadstrijders zou er niet zijn Srebrenica.Als Naser Oric dorpen rond Srebrenica niet hadden aangevallen was er niets aan de hand!! Door wie werd Raviv van Rensen vermoord?Opzettelijk beschrijven de grote mediaconcerns de gebeurtenissen in Srebrenica als 'de ernstigste gruweldaden in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog of sinds de Holocaust, soms als de ergste massamoord op burgers etc. Doelbewust halen zij de Holocaust en nazi's tevoorschijn om Srebrenica te verbinden met genocide, Serven met nazi's, en moslims als onschuldige slachtoffers. De internationale pers maakte de strijd om Srebrenica klinken als Stalingrad. In de pers worden 'oorlogsgraven' als 'massagraven' aangeduid.Op 11 juli 2005 heeft de 'Srebrenica Research Group' op een persconferentie in het gebouw van de Verenigde Naties in New York een tweehonderd pagina's tellend rapport gepresenteerd.Het rapport veegt de vloer aan met de officiële versie over de gebeurtenissen in en rond de enclave in 1995. Het komt met onweerlegbare bewijzen dat zowel de omvang van het aantal slachtoffers als de versie die door regeringen en de media worden gegeven, berusten op misleidende manipulatie. Canadese blad Globe and Mail:Er heeft zich in Srebrenica geen genocide op 8000 moslimmannen voorgedaan. Dit heeft de voormalige VN-generaal, de Canadees Lewis Mackenzie verklaard.Hij schat het aantal omgekomen moslimstrijders op hooguit 2000.Volgens  Bosnische moslim Nesib Buric, een voormalig lid van de 28e Divisie verdediging van Srebrenica: "Niemand kan ontkennen dat er in de gemeente Srebrenica 2000 strijders begraven liggen.De bevelhebber van het regeringsleger, generaal Rasim Delic, zei tijdens een openbare zitting van het parlement in Sarajevo dat “de terugtrekking van de 28ste Bergdivisie van het ABiH (het regeringsleger) uit Srebrenica succesvol was verlopen”. Pardon?!Ongeveer 1200 Bosnische Srebrenica soldaten kwamen om op het slachtveld en dat er 442 gedood zijn in opvolgende executies (uit wraak van de Servische dorpelingen en ook van paramilitairen) en anderen waren gedode Serviërs.De VN commissie ging het NIET om het aantal slachtoffers maar alleen om het aantal VERMISTEN/8000!http://www.amsterdampost.nl/442-executed-victims.html .Zo meldde de Guardian op 17 januari 1996 de aankomst in Dublin van 24 moslim-Bosnische krijgsgevangenen die vanuit Srebrenica naar het gevangenenkamp Sljivovica in Servië waren overgebracht en daar gedurende enkele maanden vastgehouden. Nicholas Burns van het State Department verklaarde dat 800 Srebrenica-gevangenen in kampen in Servië waren vastgehouden, en dat de VS er 214 als vluchteling asiel zou geven. Het aantal omgekomen moslims in Srebrenica is opzettelijk verdubbeld om de kwalificatie genocide te kunnen waarmaken.Het cijfer van 3.000 Srebrenica moslims soldaten die overleefden werd ook bevestigd door islamitische gen Enver Hadzihasanovic [ volgens de UNHCR ook] , die getuigde in Den Haag. Elke moslim die stierf in Srebrenica gedurende de hele oorlog,maar ook eerder , voor de burgeroorlog in Joegoslavie zelfs begonnen ,werd genoemd als gedood in juli van 1995?!!Osman (Ibro) Halilovic (1912-1989), Hamed (Hamid) Halilovic (1940-1982),stierf een volle 13 jaar voor de Srebrenica ‘genocide’,Nurija (Smajo) Memisevic (1966-1993), Salih (Saban) Alic (1969-1992),Mujo (Hasim) Hadzic (1954-1993), Ferid (Ramo) Mustafic (1975-1993), Hajrudin (Ismet) Cvrk (1974-1992),Fetahija (Nazif) Hasanovic, 1955 – 15.12.1996, Sukrija (Amil) Smajlovic, 1946 – 2.5.1996, Maho (Suljo) Rizvanovic, 1953 – 3.1.1993, Mefail (Meho) Demirovic, 1970 – 10.5.1992, Redzic (Ahmet) Asim, 1949 – 22.4.1992,enz…Waarom is forensisch bewijsmateriaal gebonden aan "Bloedbad van Srebrenica" beschuldigingen? BEWAARD GEHEIM?!Ieder jaar op 11 juli worden mensen in Potocari begraven. Dat zijn geen Srebrenica-slachtoffers, maar doden die lukraak uit Bosnie worden opgegraven en die ‘meedoen’ aan de jaarlijkse rituelen.Jaren achter elkaar is dit al het geval en nog steeds worden deze mensen gewoon bij het getal opgeteld dat de eerste keer is genoemd als zijnde het aantal slachtoffers. Advoccat Karadjic zegt dat er schriftelijke bewijzen zijn dat Karadzic de legerleiders bevolen heeft zich aan het oorlogsrecht te houden.Het wordt hoog tijd dat vermoedelijke massagraven,oorloggraven door een onpartijdige instantie worden onderzocht!!!!De hele aanloop naar de 'slag om Srebenica' toont aan dat het genocidedrama is uitgelokt door de VS/NATO om de getergde en gedemoniseerde Serviërs daadwerkelijk als 'nazi's' in het collectieve geheugen te branden.Het was de Bosnische regering die bewust de bewoners van Srebrenica opofferde om de internationale gemeenschap te dwingen in te grijpen. De moslims zijn de nacht voor de aanval massaal gevlucht, aldus de Nederlandse landmachtattache in Washington, kolonel G. van Oppen, in het Fries Dagblad van 13 oktober 1995: In Nederland is nooit de vraag gesteld waarom dat is gebeurd.Lafaard en en monster Naser Oric was vertrokken uit het Srebrenica gebied voordat de Servische soldaten de stad bezetten. Waarom ontbrak ook de top 18 leiders van de Bosnische eenheid?22 juni 1998: Interview met Hakija Meholjic (moslim en hoofd van de politie in Srebrenica) in het Bosnische weekblad Dani: "Izetbegovic had gezegd: Weet je, mij was aangeboden door Clinton in april 1993 dat de Serviërs krachten invoeren Srebrenica, het uitvoeren van een slachting van 5000 moslims en dan zal er een militaire interventie komen." Meholjic:"Onze delegatie bestond uit NEGEN mensen! http://www.youtube.com/watch?v=i1a-  of  http://www.ex-yupress.com/dani/dani2.htmlMilosevic zei dat de VN betrokken waren bij het bloedbad in Srebrenica en daarom werden de transcripties van het Joegoslavië Tribunaal ook zwaar gecensureerd.Er zou zelfs nog aan toegevoegd kunnen worden dat de commandant van het onder VN-vlag aanwezige Dutchbat, overste Karremans, de aan de Franse collega's gevraagde luchtsteun niet kreeg. Een bewijs te meer van de Franse betrokkenheid of toeval? Waarom heeft Morillon  het vermoeden dat er iets vreselijks zou kunnen gebeuren in Srebrenica? De beschuldiging van een genocide in Srebrenica werd gebruikt door de regering Clinton om later militair ingrijpen te rechtvaardigen,en om de aandacht afleiden van de activiteiten in de Kroatische Krajina regio,na WO2, de grootste etnische zuivering [genocide] in Europa, georganiseerd door VS.Josef Goebbels zei:Als je een speciaal doel wilt bereiken, bedenk je een grote leugen. Door hem steeds te herhalen gaan de mensen vanzelf geloven dat het waar is wat je zegt.Op dat moment is de leugen geen leugen meer, maar is de leugen een nieuwe waarheid geworden.De VS en Europa hadden 'slachtoffers' nodig om hun oorlog te voeren!....................................................................................Internationally respected military forensic specialist Dr Zoran Stankovic, who reviewed the findings of the six experts employed by the Tribunal wrote that the effort lacked standard procedures, several of experts also lacked familiarity with wounds inflicted by military ordinance and some parts of the reports are “contrary to the generally acceptable forensic standards”. According to Dr Stankovic, many of the bodies exhumed from 17 gravesites were found in an advance state of decay “skeletonized, disarticulated and decomposed” lacking soft tissue and body parts that could help determine the cause of death. “Ascertainment of the cause of death in the cases of decomposed bodies is generally extremely difficult and in most case impossible…It is not allowed that [ICTY] experts provide their opinion in that regard and put forward the assumption having no grounds in autopsy findings.”
Between 200 and 300 blindfolds and ligatures were exhumed with bodies by the ICTY, and as Dr. Stankovic notes, these are sure signs of execution.                                               http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=25726.                                                                 http://www.zcommunications.org/the-politics-of-the-srebrenica-massacre-by-edward-herman     http://www.alternativeright.com/main/the-magazine/the-genocide-myth/                                                               http://www.freerepublic.com/focus/f-news/986581/posts                                                                      http://slobodan-milosevic.org/smorg_krstic042804.htm                                                                                                            In april 2010,ten minste vijfhonderd moslims uit Srebrenica die in juli 1995 door het Bosnisch-Servische leger zouden zijn vermoord, zijn nog in leven.Dat zei directeur Mirsad Tokaca[moslim] van het Centrum voor Oorlogsdocumentatie in Sarajevo.Volgens Tokaca zijn in het herdenkingscentrum in Potocari ook zeventig mensen begraven die tijdens de verovering van Srebrenica door de Bosnische Serven helemaal niet in de stad aanwezig waren. Hun namen staan echter nog steeds op de officiële lijst van slachtoffers.Dit is nog een bewijs dat de Bosnische moslims jaren manipuleren met het aantal slachtoffers,maar dit is slechts het begin.  http://www.nu.nl/buitenland/2221774                                                                                                                                                                                                                                                                 Bill Clinton at Srebrenica Memorial.Het is een leugen dat het ICTY een instelling van de Verenigde Naties zou zijn. Het tribunaal is ingesteld door de aanstokers en "overwinnaars" van de oorlog in Joegoslavië: de NAVO, die ter "goedkeuring" is voorgelegd aan de, door landen van de NAVO gedomineerde, Veiligheidsraad. Niet aan de Algemene Vergadering van de VN.Het politieke proces dient er alleen toe om de ware schuldigen aan het oog te onttrekken en de schuld toe te schuiven aan de Balkanstaten, m.n. Servië.Ironisch genoeg wordt Karadzic aan het tribunaal uitgeleverd dat de Amerikanen nooit hebben willen erkennen.                                                      Clinton bowsDate: Saturday, March 20, 2003
Place: Srebrenica-Potocari Memorial and Cemetery, Bosnia
Event: Clinton opens a monument dedicated to Al Qaeda fighters and bows to it!Waarom plaatst Clinton een gedenksteen voor al Qaedastrijders in Srebrenica?In 1993, when the Clinton Administration was strongly backing the Muslim President of Bosnia, Alija Izetbegovic, Osama Bin Ladin was regular visitor to his office, according to Renate Flottau of the German weekly, Der Spiegel. The Bosnian daily, Dani, reported that the Vienna Embassy of BiH issued a passport to Bin Ladin in 1993.http://www.globalresearch.ca/articles/CHO110A.html
SREBRENICA/Bratunac
IS DIT EEN OORLOGSMISDADIGER?                                                                                                                                                                                                                                                            http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2003/september/concentratiekamp-of-opvangkamp.html 

                                                                                                                 General Krstic’s defence, on appeal, argued that he could not be held responsible for crimes that he was unaware were actually occurring. The ICTY argued that for criminal responsibility to be established it was unnecessary to conclude that the defendant knew what was happening: ‘it was sufficient to show that he was aware that those acts outside the agreed enterprise were a natural and foreseeable consequence of the agreed joint criminal enterprise, and that the accused participated in the enterprise aware of the probability that other crimes may result.’ By this rationale, of course, any participation in war is a criminal enterprise, as in all wars it is fairly certain that crimes such as rape, murder and maltreatment of prisoners of war will be committed. Furthermore, the actual definition of genocide as employed by the Tribunal is not as might be commonly understood: as the intention to destroy such a substantial part of a group as to affect the entirety. In order to establish genocide the ICTY firstly argued that the Bosnian Serb army had targeted all of the Bosnian Muslim inhabitants of Srebrenica and the surrounding area, some 40,000 people, not just those murdered. This leads to a strange situation whereby those who were not murdered contribute to the verdict of genocide.Therefore, Krstic’s trial revealed serious flaws in the presentation of the fall of Srebrenica as an act of genocide. The ICTY was unable to establish that the commander of the army unit that captured Srebrenica had any intention to, or knowledge of, any murders. Furthermore, in order for the murders to be classified as genocide, the ICTY embarked upon a complicated definition of genocide that is not dependent on showing either intent to commit genocide, nor upon the numbers of people actually killed. Thus, under this definition of genocide the murder of some individuals, even soldiers in a combat situation, counts as genocide.From Kosovo in 1999 to the Congo in 2005, Srebrenica is held up as conclusive proof that the West is morally obliged to intervene militarily in conflict situations. Jack Straw argued in defence of Western intervention in Macedonia in 2001, on the basis that Srebrenica showed what happened when the West was reluctant to intervene. Liberal commentator David Aaronovitch used the same argument to explain his support for military action in Iraq. When discussing the killing of 60 Congolese soldiers by UN troops, UN General Patrick Cammaert argued in favour of robust military intervention, because of ‘the lessons of Srebrenica, Somalia and Rwanda.The Joseph Goebbels Nazi style “Big Lie”was spread world-wide with the mainstream media-connected resources of a multi-million dollar funded American “public relations”& lobbying firm called ‘Ruder Finn’ – whom also worked as a lobbying group in Washington on behalf of the Islamist Nazi terrorist KLA and Tudjman’s HDZ Fascist neo-Ustasha Nazi racist government responsible for the ethnic cleansing of over 350,000 Krajina province Serbs from 1990 to 1995 and for the murder of at least 15,000 Serbs during the same period.                                                                                                            
                                                                                                 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten