vrijdag 10 juni 2011

Er was eens een land genaamd Joegoslavië

THE PHOTO OF SHAME
UCK, UN and NATO leaders
KLA becomes TMK - Nothing changed except the name
Hashim Thaci, UCK leader; Bernard Kouchner UN Administrator of Kosovo
Gen. Sir Mike Jackson KFOR Commander, Agim Ceku, commander of UCKGen. Wesley Clarck, NATO commander, October 1999.
.......................................................................................................................................
Beginning in 1990 Germany and the United States sought and achieved the breakup of Yugoslavia in two stages—1992-1995 and 1998-1999. The German government aimed at this division because it wanted to include as territory of its “vital interest” Slovenia and Croatia, the most economically developed states of the Yugoslavian confederation. These states were old allies in the Second World War (the Ustashi fascist group in Croatia and the nationalists in Slovenia). Through them Germany would achieve access to the Adriatic Sea.The United States was interested in the more recently established states (Bosnia, Serbia, the former Socialist Republic of Macedonia), which controlled the only route from east to west and from north to south though the Balkan mountains. The Balkan area, along with Romania, Bulgaria, Turkey and the Arab nations, forms a European-Middle East bloc, which the United States wants to control (including the former states of the Soviet Union—Kazakhstan, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan) for the complete exploitation of the great oil resources of the Caspian Sea.                                                                                                                                                                                                                                                    Balkan in een koloniale bezetting door de VS en EU! Dat was het plan! Je hoeft werkelijk geen "Milosevic fan" te zijn, om te wijzen op de rol van Internationaal Monetair Fonds, NAVO, geheime diensten van VS, Duitsland etc., oliebedrijven, George Soros, CNN, enz. bij de oorlogen in (ex-)Joegoslavie. Het is geen geheim dat Duitsland het initiatief heeft genomen om Joegoslavië op te blazen.Het gevolg waren de diverse oorlogen in de Balkan, met de noodzakelijke vernietiging van Servië, de belangrijkste macht in Joegoslavië.De strijd in voormalig Joegoslavie was en is een strijd tussen het Duitse en het Amerikaanse kapitaal om daar voet aan de grond te krijgen.Joegoslavië weigerde zich te onderwerpen aan het Westen.De Servische nationale burgerij, onder leiding van Milosevic, wil zich niet onderwerpen aan die buitenlandse overheersing. Ze wil haar politiek en economie niet laten controleren door Duitsland of de Verenigde Staten.De Duitse generaal Klaus Naumann, voorzitter van de militaire commissie van de NAVO:de oorlog tegen Joegoslavië was in de eerste plaats bedoeld om de westerse militaire en economische overheersing in dit deel van Europa te versterken. De imperialisten wisten heel goed dat zij geen kans maakten als ze een directe confrontatie zouden zijn aangegaan, daarom kozen zij ervoor Joegoslavië in stukken te hakken.http://www.afvn.nl/2007_4/afpag_3_17.htm Voor de lezers die de gebeurtenissen vergeten zijn hierbij nogmaals: De Grondwet van Joegoslavie: Het grondgebied van de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavie is integraal en bestaat uit het grondgebied van de socialistische republieken. De grenzen van de Socialistische Federale Republiek van Joegoslavie niet kan worden gewijzigd zonder de instemming van alle socialistische republieken en autonome gebieden.Dit was alleen mogelijk door middel van de toestemming van alle. Een illegale, gewapende, gewelddadige afscheiding, de gevolgen van die tienduizenden doden, is een MISDRIJF op grond van zowel de interne, Joegoslavische en het internationaal recht.Volgens de akkoorden van Helsinki en het internationale volkerenrecht hebben de Joegoslaven volledig gelijk dat zij hun land niet laten opdelen. Elke andere Joegoslavische leider zou hetzelfde hebben gedaan" (Raymond Detrez, Parijs/Gent, april 1999). Door het Duitse succes inzake separatistische Kroatie,Slovenie, verschenen in 1992 ook de Amerikanen op het Balkantoneel,uit rivaliteit.De logistieke (wapens) en andersoortige ondersteuning van de strijders door de CIA en de financiële (3,5 miljard dollar) steun door allerlei Islamistische (vooral Wahabi georiënteerde) fondsen en NGO's.Pentagon gecoördineerd Iran en Saoedi-militaire interventie in Bosnië, aan de kant van Izetbegovic, tegen de Bosnische Serviërs en gematigde moslims.Het einddoel van Alija Izetbegovic in Bosnie was de dzamahirija, de islamitische staat.  http://www.globalresearch.ca/articles/DCH109A.html Feit: De Albanese Kosovaren hadden onder Tito een grote mate van autonomie, zoals eigen scholen, universiteiten en culturele instellingen. Nauwelijks twee maanden na de dood van  Tito was er in Pristina een betoging van Albanese Kosovaren die onafhankelijkheid eisten.De speciale gezant van Washington in de Balkan, Robert Gelbard, had zelf tot drie keer toe voor de internationale pers bevestigd, begin 1998, dat “die lui van het UCK terroristen zijn.” Maar drie maand later heetten die terroristen plots “vrijheidsstrijders” en zou de Navo hun luchtmacht worden.De NAVO steunde gangsterbendes, drugsmaffia en terroristen, toen ze 350.000 Serviërs uit hun vaderland in Kosovo en Metohija verdreven.Niemand ontkent dat er individuele misdaden op de Servische zijde. Toch kan niemand geloofwaardig beweren dat deze misdaden waren een gevolg van de Servische leiders het beleid.Wie is er wél onschuldig tijdens een oorlog?Maarrrrrrr,in Neurenberg werd niemand veroordeeld voor het bombardement op Dresden!!?In elke oorlog vallen onschuldige slachtoffers. Maar als we daarvan moeten uitgaan, dan kan een land [of volk] zichzelf nimmer meer verdedigen.De speciale gezant van Washington in de Balkan, Robert Gelbard, had zelf tot drie keer toe voor de internationale pers bevestigd, begin 1998, dat “die lui van het UCK terroristen zijn.” Maar drie maand later heetten die terroristen plots “vrijheidsstrijders” en zou de Navo hun luchtmacht worden. Dat het in de Balkanrlog tegen Joegoslavie vooral om oliebelangen ging en niet om ‘mensenrechten’ en ‘democratie’, is iedereen al lang duidelijk.Door die gebieden lopen namelijk reusachtige pijpleidingen, die door de Westerse landen beschermd moeten worden tegen lastige regimes als  Joegoslavië. Na 1999 bouwden de VS in gestolen Servische Kosovo en Metochia  de legerbasis ‘Camp Bondsteel’. Dat blijkt zowat de belangrijkste strategische doelstelling van de VS in hun oorlog tegen Joegoslavië.Camp Bondsteel ligt vlakbij belangrijke oliepijplijnen die doorheen de zuidelijke Balkan worden gebouwd.http://www.setimes.com/cocoon/setimes/xhtml/en Ze moet olie doorvoeren die aankomt in de Bulgaarse oliehaven Burgas aan de Zwarte zee, door Macedonia naar de Albanese haven Vlore aan de Adriatische zee.Bondsteel wordt gezien als een belangrijke schakel in de reorganisatie van de Amerikaanse basissen in Europa en meer naar het Oosten. De Washington Post schreef al in 1999 tijdens de oorlog: “Met een steeds fragieler Midden-Oosten, hebben we vliegbases nodig en vliegrechten vanuit de Balkan, om de olie in de Kaspische zee te beschermen”. Voormalig minister van energie van de Verenigde Staten, Bill Richardson, verklaarde in 1998 voorafgaande aan het Kosovo conflict dat "Dit allemaal draait om de energie veiligheid van de Verenigde Staten.Als we sterke economische relaties willen om onze produkten over de hele wereld te kunnen verkopen, dan neemt Europa daarbij een sleutelpositie in Daarover gaat dit 'Kosovo-ding''. Met deze uitspraak laat president Clinton er weinig twijfel over bestaan dat de oorlog tegen Joegoslavië een veroveringsoorlog is die weinig te maken heeft met humanitaire motieven.Wie is het volgende slachtoffer? WAAROM IS DE NAVO IN VOORMALIGE JOEGOSLAVIE?:http://www.globalresearch.ca/articles/GER108A.html ) .............. Ieder volk dat in een staat van zichzelf denkt een minderheid te zijn en zich met on-democratische methodes afscheidt, creëert in het gebied dat het opeist weer een nieuwe minderheid. (Zie Bosnie, zie Kosovo. Etc.) Zou die nieuwe minderheid dan daarna van deze afscheidingsbeweging ook het recht krijgen om zich af te scheiden?k denk het niet. Afscheiden betekent dus altijd nieuw onrecht. Daarom zijn afscheidingsbewegingen ondemocratisch en dus misdadig. http://www.groene.nl/2001/12/duitsland-wil-europa-overheersen                                                           Dhttp://www.freerepublic.com/focus/f-news/2715133/posts
http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=331e oliepijpleidingen door de Balkanlanden                                                                                                                                                      http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=PAR20050731&articleId=763                                                                                                         http://globalresearch.ca/articles/CHO310B.html                                                                                                    http://www.globalresearch.ca/articles/CHO110A.html           http://www.wsws.org/articles/1999/apr1999/kla-a10.shtml                                                       http://www.kosovo.net/kla2.html                                                                  http://www.takeoverworld.info/grandchessboard.html

Geen opmerkingen:

Een reactie posten