woensdag 22 juni 2011

NAVO killers go home....

(FoNet, file)BELGRADE — 12 years ago today 16 Radio Television of Serbia (RTS) employees were killed when NATO’s warplanes attacked the media outlet’s building.  http://www.youtube.com/watch?v=HqwVECDIY6Y&feature=related                                                                                                                                     ALS NAVO-LEIDERS OVER VREDE SPREKEN, WEET DAN DAT DE OORLOG NABIJ IS.De VS en Duitsland willen  de Balkan controleren om zo toegang te verkrijgen tot de petroleum van het Midden-Oosten en de zo begeerde pijplijnen die Europa van petroleum voorzien. De Balkanlanden hebben bovendien een enorm strategisch belang en zijn enorme rijkdom aan grondstoffen.De Duitse generaal Klaus Naumann, voorzitter van de militaire commissie van de NAVO:de oorlog tegen Joegoslavië was in de eerste plaats bedoeld om de westerse militaire en economische overheersing in dit deel van Europa te versterken.Clinton verklaarde tegenover een vakbondsdelegatie dat "Europa een sleutelrol vervult" bij het vrijwaren van de mogelijkheden voor Amerikaanse bedrijven om wereldwijd zaken te doen. "We hebben een Europa nodig dat veilig, vrij en eendrachtig is; een goede handelspartner", aldus Clinton, waarbij een overheersing van de door VS gedomineerde NAVO onontbeerlijk is.De NAVO heeft onder het mom van de zogenaamde "humanitaire oorlogsvoering" oorlog gevoerd in de Balkan. Om dit hele gebied te onderwerpen, plande het Westen minutieus het uiteenspatten van Joegoslavië. Al meer dan twintig jaar steunen en financieren Duitsland en de VS de etnische en separatistische krachten. Dit leidde al tot de afscheuring van Kroatië en Slovenië, en later ook van Bosnië.Na de vernedering en tragedie in Bosnië waarin de NAVO niet boven de partijen stond maar de zijde koos van de Bosnische moslims tegen de christelijke Serviërs was in 1999 Servië zelf aan de beurt. Kosovo, dat in de loop van de 20ste eeuw is geislamiseerd door de Albanezen, moest volgens de criminelen van de UÇK onafhankelijk worden van Servië.Zodoende koos de NAVO -wederom- de kant van moslims tegen de christenen en werd er onder leiding van Amerika feitelijk binnen vijf jaar naast Bosnië een tweede moslim-staat op de Balkan geschapen, alwaar de christelijke Serviërs feitelijk werden verdreven met de vernietiging van kerken en kloosters tot gevolg.Sinds de machtsgreep van de Navo-troepen in 1999 in Kosovo en Metochia verdwenen er 1.500 mensen,werden er 2.500 gedood en 250.000 Serviërs verjaagd ,de grootste genocide in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog onder de bescherming van de "krachten van de vrijheid". NAVO-TOP SECRET-document 47 pagina's,   , over Albanees de misdaad Organisatie: Xhavit Halili, Hashim Thaci, Drenica Group.Na 35 dagen van hevige bombardementen heeft de NAVO, geheel of gedeeltelijk, 50 grote fabrieken, 25 bruggen van vitaal belang, 220 scholen, 45 kinderdagverblijven, 5 olieraffinaderijen, 12 energiecentrales, 25 bibliotheken, 12 universiteitsinstituten, 18 kerken en kloosters, waaronder twee wereldbekende architectonische meesterwerken van meer dan 700 jaar oud, de patriarchaten van Gratschanitsa en Petschkaya en 1200 burgerslachtoffers waren gevallen,78 kinderen.Radioactief uranium 238, het zogenaamde verarmd uranium, is een afvalstof van kerncentrales dat economisch niet bruikbaar is. De toepassing in raketten en artilleriegranaten verhoogt de 'efficiëntie' van die projectielen. Na de explosie besmetten de overblijfselen van U-238 de lucht, de grond en het water, en voegt het radioactiviteit toe aan de omgeving.Ecocide is een opstap naar genocide, want door het beroven van de levensvoorwaarden en de veelvoudige toename van de gezondheidsrisico's voor de bevolking, wordt de bevolking zelf vernietigd.In Bosnië groeit in januari 2001 de angst voor het zogenoemde ‘Balkansyndroom’. Er blijken in hoog tempo NAVO-militairen te sterven (uit onder andere Groot-Brittannië en Italië) die in Bosnië gelegerd waren. Zij overlijden opvallend vaak aan leukemie.Ze zijn in aanraking geweest met munitie die was versterkt met verarmd uranium. Dat werd gedaan om de munitie harder en zo dus efficiënter te maken. Ook in Bosnië zelf blijkt het aantal doden door die ziekte verdubbeld in vergelijking met een paar jaar eerder.Tijdens de aanvallen op de gebouwen van de televisie in Belgrado werden 16 mensen gedood en 18 verwond en 18 ziekenhuizen zijn geheel of gedeeltelijk vernield. In een half uur doodden de NAVO-criminelen 75 Albanezen en verwondden ze meer dan 100 mensen aan de rand van de stad Djakovica in Kosovo en Metochia.Een van de meest interessante reacties is die van Henry Kissinger, de gewezen staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken. Hij schreef onder de titel Doing Injury to History of hoe men de geschiedenis vervalst, in 1999 in Newsweek Magazine het volgende: "De oorlog in Kosovo is een eeuwenoud conflict dat zich afspeelt op de grens van het oude Ottomaanse rijk en de Donau-monarchie, met andere woorden tussen islam en christendom. Kosovo is een oorlog voor een grondgebied dat voor de Servische natie sacraal is.Joegoslavië weigerde zich neer te leggen bij het NAVO-dictaat van Rambouillet. De NAVO stelde de soevereine staat  Joegoslavië in Rambouillet voor de onaanvaardbare keuze: instemming met het zogenaamde akkoord van Rambouillet dat de bijna onafhankelijkheid van Kosovo en Metochia/de echte naam van de provincie/ en de legering van NAVO-troepen op Joegoslavisch grondgebied inhield, dus feitelijk de instelling van een NAVO-protectoraat in het gebied, of bombardementen.Voor alle duidelijkheid: de hele NAVO-missie tegen Servië in 1999 was volgens het vigerende internationaal recht en zelfs het NAVO-Handvest illegaal  en heeft gevaarlijke precedenten geschapen: als de Albanezen zich mogen afscheiden van Servië, dan zouden de Serviërs in Bosnië zich feitelijk ook mogen afscheiden. Helaas wordt er op dit vlak met dubbele maten gemeten door de ‘voorvechters van het Westen’.                                 http://www.mo.be/opinie/noam-chomsky-over-humanitaire-interventie                                                          http://www.globalresearch.ca/articles/GER108A.html
 http://www.uitpers.be/artikel_view.php?id=334                                         http://www.informationclearinghouse.info/article7439.htm    http://www.slobodan-milosevic.org/
                                                                                                                                                           

Geen opmerkingen:

Een reactie posten